Polityka Prywatności i Plików Cookies

Sklepu Internetowego www.ewamrochen.com

 
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w niniejszym dokumencie „Polityka Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego www.ewamrochen.com” („Polityka Prywatności”) pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy działający pod następującym adresem: www.ewamrochen.com („Sklep”).
Sklep jest prowadzony przez Ewę Mrochen prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „EWA MROCHEN JEWELLERY ” - Ewa Mrochen z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7561040762, REGON: 531353842 („Prowadzący Sklep”).
Jeżeli jesteś osobą fizyczną oraz:
 • odwiedzasz lub przeglądasz nasz serwis internetowy Sklepu udostępniony przez Prowadzącego Sklep pod adresem: www.ewamrochen.com („Serwis Internetowy”) lub w innych sposób korzystasz z Serwisu Internetowego, bądź odwiedzasz lub przeglądasz nasze oficjalne konta / fanpage prowadzone w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest) („Konta w Mediach Społecznościowych”) („Użytkownik”);
 • dokonujesz zakupów w Sklepie lub aktywujesz konto Klienta w ramach Serwisu Internetowego („Klient”);
 • reprezentujesz Klienta / działasz z ramienia Klienta / jesteś osobą kontaktową ze strony Klienta („Osoba Kontaktowa”);
 • kontaktujesz się z Prowadzącym Sklep w jakiejkolwiek sprawie w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną poprzez wiadomości email, czy też formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu Internetowego, bądź pocztą tradycyjną, czy też telefonicznie („Osoba Kontaktująca się”); bądź
 • zapisujesz się na Newsletter wysyłany przez Prowadzącego Sklep w ramach Serwisu Internetowego;
to nasza ochrona prywatności dotyczy Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności oraz dokumentem zatytułowanym: „Regulaminem Sklepu Internetowego www.ewamrochen.com”, dostępnym pod następującym adresem: https://ewamrochen.com/strona/regulamin_sklepu_ewa_mrochen („Regulamin Sklepu”), przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego, jak również przed dokonaniem aktywacji konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego oraz przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupów w Sklepie.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Prowadzący Sklep, czyli Ewa Mrochen prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „EWA MROCHEN JEWELLERY” - Ewa Mrochen z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7561040762, REGON: 531353842 (również jako „Administrator”).
Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną na następujący adres: kontakt@ewamrochen.com, za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Ewa Mrochen, ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa.
 
Jakie Twoje dane osobowe zbieramy w ramach Serwisu Internetowego?
W celu umożliwienia Ci aktywowania konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego w Sklepie zbieramy Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.
W celu dokonania zakupów w Sklepie zbieramy Twoje następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. firma przedsiębiorcy;
 3. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj);
 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj);
 5. adres e-mail;
 6. numer telefonu;
 7. NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury).
W celu umożliwienia Ci dokonania zapisu na Newsletter zbieramy wyłącznie Twój adres e-mail.
W celu umożliwienia Ci skontaktowania się z Prowadzącym Sklep za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego w zakładce „Kontakt” w Serwisie Internetowym zbieramy wyłącznie Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Ponadto, ilekroć odwiedzasz nasz Serwis Internetowy, to wówczas zbieramy automatycznie niektóre z Twoich danych osobowych z wykorzystaniem plików typu „cookie” - szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte poniżej.
 
Jakie Twoje dane osobowe mogą być zbierane automatycznie podczas odwiedzania i przeglądania Serwisu Internetowego? (PLIKI COOKIES)
W ramach Serwisu Internetowego nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, czy też Twoich danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) („Cookies”).
Sklep korzysta z Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prowadzący Sklep.
Jeśli jako Użytkownik nie zgadzasz się na zapisywanie Cookies na Twoim urządzeniu, to powinieneś w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu ze Serwisu Internetowego usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
Cookies wykorzystywane są przez Prowadzącego Sklep w następujących celach:
 • dostosowania zawartości stron Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu Internetowego, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu Internetowego, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis Internetowy oraz ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów reklamowych.
W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu Internetowego, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje Cookies:
a) „niezbędne" Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
b) Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
c) „wydajnościowe" Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
d) „funkcjonalne" Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe" Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego. Jednakże dane te nie będą łączone z Twoimi pozostałymi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane.
 
Z jakich innych źródeł zbieramy Twoje dane osobowe?
W większości przypadków otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, tj. bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Ciebie swoich danych osobowych podczas:
 • tworzenia Twojego konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego, składania zamówienia w Sklepie, zawierania umowy sprzedaży towaru z Prowadzącym Sklep;
 • kontaktowania się z Prowadzącym Sklep;
 • udzielania zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zapisywania się na Newsletter przesyłany przez Prowadzącego Sklep;
 • korzystania z formularza kontaktowego w ramach Serwisu Internetowego.
Jednakże w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami lub Osób Kontaktowych, Prowadzący Sklep może pozyskiwać Twoje dane osobowe również z innych źródeł, np.: Twoi pracodawcy / zleceniodawcy, reprezentowane przez Ciebie podmioty, ze źródeł publicznie dostępnych, w tym publicznych serwisów internetowych, publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców (np. CEIDG, KRS, REGON itp.) W takim przypadku Prowadzący Sklep przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON.
 
Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?
Jeżeli podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest związane z:
 • zawarciem umowy z Prowadzącym Sklep – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia takiej umowy;
 • wystawieniem faktury przez Prowadzącego Sklep - wówczas ich podanie jest obowiązkowe oraz jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży;
 • kontaktowaniem się z Prowadzącym Sklep – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Prowadzącym Sklep w obranym przez Ciebie celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania;
 • otrzymywaniem od Prowadzącego Sklep informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (np. e-mail) – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymania przez Ciebie od nas informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną;
 • dokonaniem zapisu na Newsletter przesyłany przez Prowadzącego Sklep – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesłania Ci Newsletteru;
 • odwiedzaniem Serwisu Internetowych lub Kont w Mediach Społecznościowych – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego lub mediów społecznościowych (np. brak możliwości pozostawienia komentarza, brak możliwości wyświetlania postów w ramach aktualności na Twoim koncie / profilu w mediach społecznościowych, brak możliwości zaznaczenia „Lubię to” itp.)
 
W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Prowadzącego Sklep w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach:
 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży towaru zawieranej przez Ciebie z Prowadzącym Sklep, w tym podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy lub przyjęciem zamówienia na Twoje żądanie, a mianowicie w celu obsługi złożonego zamówienia, przygotowania towaru, jego wysyłki, dokonania rozliczenia, jak też rozpatrywania składanej przez Ciebie reklamacji, odstąpienia od umowy oraz zapewnienia obsługi posprzedażnej –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Prowadzącego Sklep zawartej z Tobą umowy sprzedaży towaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich czynności związanych z prawidłową realizacją takiej umowy;
 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Twojego konta Klienta w Serwisie Internetowym na zasadach określnych w Regulaminie Sklepu –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Prowadzącego Sklep zawartej z Tobą umowy o utworzenie oraz utrzymanie Twojego konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Prowadzącego Sklep obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas utrzymywania przez Ciebie konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Prowadzącym Sklep (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują Prowadzącemu Sklep przechowywać Twoje dane osobowe w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora 
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży towarów w Sklepie, czy też umowy o utworzenie i prowadzenie konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, jak też dodatkowy okres 6 (sześciu) miesięcy po upływie okresu przedawnienia; *
 • w celu kontaktowania się w sprawach bieżących przez Prowadzącego Sklep z Osobami Kontaktowymi w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy przez Prowadzącego Sklep z Klientem (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktowymi i Klientem w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Prowadzącego Sklep z Klientem;
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Prowadzącego Sklep obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez Prowadzącego Sklep z Klientami; *
 • w celu kontaktowania się Prowadzącego Sklep z Osobami Kontaktującymi się (w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu Internetowego), udzielenia odpowiedzi na zadawane Prowadzącemu Sklep pytania –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Prowadzącego Sklep kontaktu z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skutecznego zrealizowania obranego przez Ciebie innego celu kontaktu; *
 • w celu przesyłania wiadomości Newsletter przez Prowadzącego Sklep Użytkownikowi, który dokonał zapisu na Newsletter w ramach Serwisu Internetowego 
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy zawartej na skutek akceptacji przez Ciebie zasad świadczenia przez Prowadzącego Sklep usługi Newsletter zawartych w Regulaminie Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) –
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Prowadzącego Sklep obowiązków wynikających z takiej umowy o świadczenie usługi Newsletter zawartej z Tobą;
 • w celu pozostawienia opinii dotyczącej towaru zakupionego przez Ciebie w Sklepie, która zostaje zamieszczona przez Prowadzącego Sklep w ramach Serwisu Internetowego –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy zawartej na skutek akceptacji przez Ciebie zasad świadczenia przez Prowadzącego Sklep usługi zamieszczenia opinii o towarze zawartych w Regulaminie Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Prowadzącego Sklep obowiązków wynikających z takiej umowy o świadczenie usługi zamieszczenia opinii o towarze zawartej z Tobą;
 • w celu marketingu bezpośredniego Prowadzącego Sklep, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych, ofert usług lub produktów Prowadzącego Sklep, ich opisów, rabatów i kodów promocyjnych, a także zapytań o opinie dotyczące towarów zakupionych w Sklepie
(jednakże z wyłączeniem wiadomości Newsletter obejmujących informacje handlowe, oferty usług lub produktów, ich opisy, przesyłane do Użytkowników, które dokonały zapisu na Newsletter - podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wskazana powyżej) 
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji przez niego zadań marketingu bezpośredniego –
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Prowadzącego Sklep powyższego celu, czyli przez okres prowadzenia przez niego działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż:
 1. do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub
(ii) do dnia skutecznego cofnięcia przez Ciebie uprzedniej i wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
UWAGA: Prowadzący Sklep przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie powyższej zgody, przy czym może ona być przez Ciebie cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, drogą pisemną w sposób tradycyjny, na następujący adres: Ewa Siwek-Mrochen, ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa, lub drogą e-mailową na następujący adres email: kontakt@ewamrochen.com, przy czym cofnięcie którejkolwiek zgody na powyższe nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w celu prowadzenia przez Prowadzącego Sklep jego Kont w Mediach Społecznościowych, w tym w celu interakcji z Prowadzącym Sklep z wykorzystaniem Mediów Społecznościowych –
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu jego usług, produktów i marki, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z jego marką i branżą –
– w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Prowadzącego Sklep swoich Kont w Mediach Społecznościowych, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym podejmiesz odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Twoich danych osobowych z Kont w Mediach Społecznościowych (np. usuniesz swój komentarz lub polubienie); *
 • w celach analitycznych i statystycznych 
– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Sklepu Internetowego, jak również analiz jakości świadczonych usług sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;
– w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Sklepu Internetowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty ich zebrania. *
* Ilekroć Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej, którą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), niezależnie od okresów przetwarzania Twoich danych osobowych wskazanych powyżej, nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w danym celu. O prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Aby zapewnić sprawną i najwyższej jakości obsługę, współpracujemy z zaufanymi podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Twoich danych osobowych. Mogą być one przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym te dane we własnym zakresie oraz własnym celu):
 1. upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania lub innym organom państwowym);
 2. podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
 3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne;
 4. podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub podatkowe;
 5. podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne;
 6. podmiotom świadczącym usługi promocyjno – marketingowe, w tym usługi automatycznej wysyłki informacji handlowych lub wiadomości Newsletter, usługi obsługi mediów społecznościowych, serwisów internetowych;
 7. podmiotom świadczącym usługi płatnicze (banki, instytucje płatnicze).
 
Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”), ani organizacjom międzynarodowym.
Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest), jeżeli odwiedzasz nasze Konta w Mediach Społecznościowych, niektóre Twoje dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Twoich danych, jeżeli korzystasz z naszych Kont w Mediach Społecznościowych. Mogą oni przetwarzać Twoje dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Twoich danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Prowadzącego Sklep):
 • Facebook (podmiot prowadzący: Facebook Ireland Ltd.):
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz
https://www.facebook.com/about/privacy;
Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
Jakie prawa Ci przysługują?
Wobec przetwarzania przez Prowadzącego Sklep Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych - możliwość żądania dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Prowadzącego Sklep, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Serwisu Internetowego, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;
 1. prawo do sprostowania danych - możliwość żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
jeżeli posiadasz aktywne konto Klienta w ramach Serwisu Internetowego, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;
 1. prawo do usunięcia danych - możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO; wobec powyższego usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:
 • Twoje zamówienie w Sklepie zostało złożone i potwierdzone, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Ciebie odebrane;
 • nadal posiadasz aktywne konto Klienta w Serwisie Internetowym, które umożliwia Ci wgląd do historii Twoich zamówień składanych w Sklepie;
 • masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru kupionego w Sklepie;
 • nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Ciebie z Prowadzącym Sklep;
 • masz nieuregulowany wymagalny dług wobec Prowadzącego Sklep w tytułu umów zawartych przez Ciebie z Prowadzącym Sklep;
 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Prowadzącego Sklep umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
 3. prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do Prowadzącego Sklep sprzeciwu wobec przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych - w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@ewamrochen.com lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Ewa Siwek-Mrochen, ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa.
 
Jak złożyć skargę do organu nadzorczego?
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Prowadzącego Sklep narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153).
 
Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?
Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi Klientów Sklepu.
Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.
Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na Stronie Internetowej. Ponadto o każdej zmianie naszej Polityki Prywatności będziemy Cię informować drogą mailową (o ile posiadamy Twój adres e-mail).
Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 02.04.2021